Quiet ikon

Kunder er bare mennesker - quiet er din metode til at forstå og kommunikere
med dine kunder .

Præsentation af quiet salgsmetoden

Kurset er opdelt i fire faser. Hver fase repræsenterer elementer i salget, hvor du opbygger din relation og din argumentation, som leder din kunde til afklaring og salg. Hver fase er helt unik og har sit eget “sprog”, sine egne metoder og følger sin egen logik. Det er den indsigt du skal bruge, og når du følger logikken, er salget blot et møde imellem mennesker.   

Unite - to ører og en mund. Spørg og lyt.

Det er her, du sætter din indre detektiv på arbejde. Du udforsker og undersøger behov, både de udtalte og dem der din ikke er formuleret. Du bliver klogere på hvilke forhindringer, du kan støde på hos din kunde, og hos dig selv, og du bliver klædt på til at håndtere bump på vejen mod dit salg.

Her handler det om at lytte til din kunde – så du faktisk forstår din kunde og troværdigt kan tilbyde kunden en løsning. Kunden er eksperten i sit eget liv/sin egen verden, og de er din opgave af afsøge og undersøge kundens ”univers”, og afdække hvor der er mulighed for at matche dit produkt med kundes behov.

Vi går efter at finde de fem ”gyldne gode grunde”. Der findes ingen one size fits all. Hver kunde har sine grunde til at købe netop dit produkt. Det er de grunde, vi går jagt efter på dette modul.

Du lærer at blive en stærk mødeleder, uden at blive dominerende, og du lærer at spørger ind til kunden, på en spændende måde, der skaber en god dialog og en god relation, og som hjælper dit salg på vej. Du lærer at holde igen med dine løsninger, og blive i undersøgelsesfasen, hvor du samler viden.

Du får et katalog af personlige spørge- og dialogteknikker, som du kan bruge direkte i dine salgsmøder, og du får teknikker, der får din kunde til at fortælle dig det, som du skal bruge, for at kunne levere, og i sidste ende sælge.  Du lærer at lytte på en måde, der giver din kunde lyst til at fortælle, og du får knapper, som du kan skrue op og ned på, for at styrke dine virkemidler, og du får viden og indsigt i hvornår i processen, du skal skrue op og ned.

Du bliver udfordret til at slippe ”behagesygen” og til at turde være i rummet med en lille portion ubehag, og balancen mellem at tale og lytte, spørge og levere løsninger, være på og give plads bliver udforsket og positivt udfordret.

Måske støder du på dine egne skyggesider i salget. Det kan være, du har en foretrukken adfærd, der i virkeligheden spænder ben for dig, for at komme i mål med dit salg. Som sælger skal du kunne håndtere mange ”positioner” i en samtale. Kan du dem alle, eller halter du lidt? Kender du dine styrker, og dine svagheder?

Du får en meget stor værktøjskasse af konkrete redskaber, som du kan bruge.  Du lærer at analysere kundes situation ved hjælp af mange typer af spørgsmål og teknikker i samtalen. Vi kigger både på teori og modeller for salgsdialog, men vi leger og træner også, så du selv kan mærke effekten af teknikerne, og så metoderne sidder som et automatisk beredskab i dit salgsarbejde. Når vi træner og øver os, så skaber vi et mentalt overskud for os selv, som vi skal bruge hele vejen igennem salgsmøderne.

Quiet ikon

Kunder er bare mennesker - quiet er dine redskaber til at kvalificere dialogen. Det starter med qualify

På dette kursus lærer du at skabe de bedste odds for et salg. På dette modul lærer du at opbygge fundamentet, som salget bygger på.    

Qualify - De gode spørgsmål, er dem, der gør dig klogere

Vores inspiration kommer mange steder fra. Fra klassisk salgsteori naturligvis, men i høj grad også socialpsykologi, sportspsykologi og ikke mindst filosofi.

På den helt store klinge har vi Sokrates. Han betragtes som en af de mest kendte og respekterede tænkere fra antikkens tid, og hans indflydelse på nutidens tænkning gør sig stadig gældende i vid udstrækning.

Sokrates blev især kendt for sin særlige samtalekunst og for mantraet ”Klogest er han, som ved, hvad han ikke ved”. Det dannede baggrunden for det man i dag kender som den sokratiske spørgen, eller den sokratiske metode. Kært barn har mange navne. Helt ind til benet går det ud på, at man spørger og spørger og spørger, for kun ad den vej, kan man blive klogere – for klogest er han, som ved hvad han ikke ved.

I dag taler man blandt andet om Dunning Kruger effekten. En veldokumenteret tendens til bias i selvvurderingen, hvor den mindre vidende har tendens til at overvurdere sig selv. En slags overlegenhedsbias. Meget a la Sokrates, der mener, at kun den kloge har blik for det, han ikke ved. Man taler også om den omvendte Dunning Kruger effekt, hvor man har fundet en tendens til at netop mere oplyste og refleksive personer, har en tendens til at undervurderer deres egne kompetencer (fordi de tror, at andre ved det samme som dem).

Og når vi nu har fat i den store pensel, så er det ikke bare viden om verden gennem spørgsmål, der er afgørende for et godt resultat. Det er også viden om dig selv. Ifølge Sokrates er det at kende sig selv, vejen til at blive et godt menneske. Intet mindre. …

Vi tager den ikke helt så langt, men et vist mål af selvindsigt gør dig uden tvivl til en bedre sælger. At vide hvad du har vanskeligt ved og hvorfor e afgørende for at komme hele vejen rundt om salgets på en gang simple og komplekse natur. Ved at kende de sociale og psykologiske strukturer i salget, kommer du til at blive bedvidst om de mange elementer i salget. Her vil du støde på opgaver, hvor du mærker at dine egen evner og begrænsninger, og du vil støde ind i dine personlige grænser, mærke hvor de går og måske bliver udfordret. At vide det, gør dig i stand til at identificere dine short-commings, arbejde med dem, eller kompensere for dem. At kende dig selv, gør dig faktisk til en bedre sælger.

Så med gamle Sokrates i baghovedet, så lærer vi dig en moderne sokratisk udsprøgen, og vi lærer dig lidt om dig selv. Det er de allerbedste forudsætninger for at blive god til at sælge. Ifølge Sokrates var det at kende sig selv, vejen til at blive et godt menneske.

Selvtillid

At tro på det, er en vigtigt. Med en grundig og praktisk anvendlig indføring i salgets elementer, vil du opleve at have værktøjer, der virker. Det giver dig tillid til dig selv.

Resultater

Med din systematik og indsigt i salg og forståelse for barrierer hos dig selv og dine kunder, vil du forbedre dine resultater markant. Det er sjovt, når det virker.

glæde ved salg

Kunder er bare mennesker, og salg er bare et møde mellem mennesker. Du lærer at nyde møderne med dine kunder. Du bliver afslappet og naturlig omkring salget.