Quiet ikon

Kunder er bare mennesker - quiet er din metode til at forstå og kommunikere
med dine kunder .

Præsentation af quiet salgsmetoden

Kurset er opdelt i fire faser. Hver fase repræsenterer elementer i salget, hvor du opbygger din relation og din argumentation, som leder din kunde til afklaring og salg. Hver fase er helt unik og har sit eget “sprog”, sine egne metoder og følger sin egen logik. Det er den indsigt du skal bruge, og når du følger logikken, er salget blot et møde imellem mennesker.   

Qualify - Salg er bare et møde mellem mennesker

Lidt populært sagt foregår halvdelen af dit salg i denne fase. Det er her, du bygger dit fundament, og som med alle fundamenter, skal de kunne bære.  På dette modul arbejder vi med kunderelation og tillid. Som en anden videnskabsmand dissekerer vi elementerne i mødet med kunden, vi identificerer elementerne og forstørrer dem alt imens vi betragter, studerer og lærer. Har du styr på denne fase i salget, er du allerede halvvejs på vej mod at sælge. 

Mødet mellem mennesker er, på en og samme tid, simpelt og komplekst. Mennesker er født som sociale væsener, og er fra naturens side udstyret med udprægede stærke sociale kompetencer, der gør os i stand til at navigere i sociale samspil uden besvær og omtanke. På den anden side er mødet mellem to mennesker måske det mest komplekse vi kender. “Informationer udveksles” i en volume og fart – uden sammenligning. Vi afsender og læser hinandens signaler og mimik hurtigere end vores bevidsthed kan nå at registrere.   

Ved at forstørre og forstå de ikke bevidste elementer i interaktionen mellem din og din kunde, får du indsigt i de elementer af samspillet, som har en afgørende betydning for om du lykkes med at sælge eller ej. Ved at forstå samspillets dynamik og drivende logikker, vil du blive i stand til at tilrettelægge og lede dine salgsmøder, så både du og dine kunder oplever et naturligt flow henimod et salg. 

Quiet ikon

Kunder er bare mennesker - quiet er dine redskaber til at kvalificere dialogen. Det starter med qualify

Hvilke behov der driver kunden

På dette kursus lærer du at skabe de bedste odds for et salg. På dette modul lærer du at opbygge fundamentet, som salget bygger på.    

Qualify - Mødet starter med tillid og ledes med ansvarlighed

Vi er ret vilde med K.E. Løgstrup som har inspireret os og hånden på hjertet, er han en hjørnesten i vores eget værdisæt og fundment for at arbejde med salg. Til dig, der ikke kender Løgstrup, var han en dansk filosof, der udgav en vigtig bog, der hedder “den etiske fordring”. Han argumenterede overbevisende for, at mennesker udviser tillid til hinanden, og at det betyder at man altid har et stort ansvar for at forvalte denne tillid med omhu. 

“Den enkelte har aldrig med et andet menneske at gøre, uden at han holder noget af dets liv i sine hænder” siger K. E. Løgstrup i “den etiske fordring” fra 19…Han mener faktisk, at tillid og ansvarlighed overfor hinanden, kan ikke diskuteres, men argumenterer at vi er skabt til at udvise tillid og skabt til at passe godt på denne tillid med ansvarlighed. det er sådan vi ér, siger han. . 

Når vi så siger, at du opbygger dit fundament i salgets første fase, så betyder det, at du arbejder med din kunderelation og på at skabe og bekræfte den grundlægende tillid som I udviser hinanden. Det betyder også, at når vi analyserer samspillet, og bruger vores viden om menesker til at sælge vore sprodukter, så gør vi det med ansvarlighed. 

Selvtillid

At tro på det, er en vigtigt. Med en grundig og praktisk anvendlig indføring i salgets elementer, vil du opleve at have værktøjer, der virker. Det giver dig tillid til dig selv.

Resultater

Med din systematik og indsigt i salg og forståelse for barrierer hos dig selv og dine kunder, vil du forbedre dine resultater markant. Det er sjovt, når det virker.

glæde ved salg

Kunder er bare mennesker, og salg er bare et møde mellem mennesker. Du lærer at nyde møderne med dine kunder. Du bliver afslappet og naturlig omkring salget.