Overspringshandlinger

kunder er bare mennesker
Motivation for quiet salgsmetoden
Overspringshandlinger

Det er svært at sælge og vi gør meget for at undgå salg. Arbejder du hellere med alt mulig andet? Det kan quiet hjælpe med. Læs her om overspringshandlinger.

Overspringshandlinger

Vi laver overspringshandlinger for at beskytte os selv mod en følelse eller en situation. Hvad beskytter du dig selv imod?  Derfor bliver salgsarbejdet ofte udsat. Løsningen er at du finder frem til din egen personlige stil. En stil der er forening med dit værdisæt og dine kompetencer. Vi laver overspringshandlinger, fordi vi vil undgå noget. Måske er det svært eller måske føles det ubehageligt. Det skaber en negativ spiral, hvor du prøver, fejler og undgår. Derfor skal du sætte rammerne for at få succes.

1. Opstil overkommelige og realistiske mål. Hvis du er en ambitiøs tidsoptimist, så lav en tidsmåling. Der intet som et fakta-tjek, der kan udfordre en forestilling om virkeligheden.

2. Planlæg dagen i moduler med delopgaver, pauser og starttid og sluttid             

3. Placer de svære opgaver mens du er frisk. De fleste er mest friske om formiddagen, og trætte hen mod eftermiddagen. Læg de svære opgaver mens du er frisk, og se frem til lidt lettere opgaver, hen på eftermiddagen.                 

4. Beløn dig selv for det arbejde du har lavet. Ikke kun for ordrer du lander, men for alle elementer i dit arbejde.                                   

5. Tal pænt til dig selv og om dig selv – som du ville tale til en person du har kær og holder af.                                          

Ring til os, og få hjælp med dit salg, til du er på sporet igen.

Leave a Reply